Misvattingen over depressie

“Het probleem komt niet zo vaak voor. "

Het percentage mensen met een depressieve stoornis in westerse landen blijft grotendeels hetzelfde. In een algemene bevolking, zoals die van België, die tussen de 15 en 85 jaar ouder dan een jaar is, heeft ongeveer 7,5% en ongeveer 20% tijdens hun leven last van depressie.

Onder mensen met een depressie zijn er ongeveer twee keer zoveel vrouwen als mannen. Mannen van 45 tot 54 jaar worden het meest getroffen door depressies (10,3%). Ongeacht het geslacht worden mensen van 20-34 jaar het zwaarst getroffen door deze ziekte, maar depressie kan op alle leeftijden worden gevonden.

"Depressie is voor de zwakken die geen wilskracht hebben"

Depressie kan iedereen overkomen, zelfs 'sterke' mensen. Het is een ziekte die iedereen kan treffen, van kinderjaren tot het einde van het leven. Als we in de symptomen moeilijkheden ondervinden om dingen te doen, vinden we ook met name verdriet, verlies van plezier, verlies van verlangen die zeer invaliderend zijn en het risico op zelfmoord verhogen.

depressif-pourqoi

"Depressie valt mee"

Depressie heeft aanzienlijke gezins-, sociale en werkgevolgen. Maar ook een risico op zelfmoordpoging die wordt vermenigvuldigd met 21 in het geval van depressieve episodes. Uiteindelijk pleegt tussen 5 en 20% van de patiënten zelfmoord. De meerderheid van hen ontving geen antidepressiva vanwege een gebrek aan diagnose of problemen met de follow-up.

Mensen die antidepressiva gebruiken en / of gevolgd hebben een lager risico op zelfmoord. Ten slotte worden depressieve stoornissen vaak geassocieerd met andere psychische problemen (slapeloosheid, angst, alcoholisme bijvoorbeeld). Evenals andere gezondheidsproblemen zoals verhoogde cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. 

“Depressie is ontstaan ​​uit een ongelukkige jeugd. "

Als het waar is dat een ongelukkige of zelfs moeilijke jeugd de oorzaak van een depressie kan zijn, is dit niet specifiek voor deze. Bovendien zullen personen met een zeer gelukkige jeugd waarschijnlijk ook depressieve toestanden vertonen. Meer in het algemeen hebben psychische stoornissen of psychische problemen verschillende oorzaken, namelijk het samenkomen van omgevingsfactoren, psychologische factoren en genetische factoren.

Het is soms veel relevanter om uw aandacht te richten op de problemen die zich momenteel voordoen.

Het is belangrijk om te bedenken dat negatieve levensgebeurtenissen ook perioden zijn waarin we min of meer adaptieve strategieën ontwikkelen waarmee we over middelen kunnen beschikken om de toekomstige moeilijkheden het hoofd te bieden.

combattre-la-depression

"Depressie is ongeneeslijk"

Il est possible de présenter un premier épisode dépressif susceptible de se résoudre spontanément toutefois les épisodes isolés sont assez rares. Une première dépression annonce souvent une rechute qui intervient dans les cinq années suivantes dans 50 % à 80 % des cas. La rechute est donc probable toutefois son risque est limitable notamment par un suivi psycho thérapeutique ou encore les antidépresseurs selon la sévérité des symptômes. Aujourd’hui des traitements ont fait la preuve de leur efficacité ce qui potentialise les rémissions et diminue le risque de rechute.

LECAT Jean Sébastien

Medisch centrum psycholoog

02/351.51.57  /  js.lecat@moveoclinic.be

NL