Logopedie
logopede-molenbeek
logopede-molenbeek-brussel
Logopedie

Logopedie als ondersteuning voor alle stoornissen betreffende mondelinge en schriftelijke communicatie, alsook stemstoornissen.
De logopedist heeft een bachelorsdiploma in logopedie (3 jaar opleiding aan de Hoge School).

Logopedie
logopede-molenbeek
logopede-molenbeek-brussel
Logopedie

Logopedie als ondersteuning voor alle stoornissen betreffende mondelinge en schriftelijke communicatie, alsook stemstoornissen.
De logopedist heeft een bachelorsdiploma in logopedie (3 jaar opleiding aan de Hoge School).

Logopedie

logopede-molenbeek

De logopedist van het medisch centrum van Brussel staat tot uw beschikking op afspraak. U vindt via deze pagina's alle antwoorden op uw vragen over de logopedie et ses traitements à Bruxelles.

Wat is logopedie?

Logopedie grijpt in voor alle spraak-, stem- en taalstoornissen, zowel schriftelijke als mondelinge , evenals bijbehorende communicatiestoornissen. Deze therapie kan aanbevolen zijn voor volwassenen, kinderen en ouderen.

kinnesist-fysio-brussel

Logopède : Bourtembourg Laura

  Korenbeekstraat 227, 1080 Molenbeek.

Suites aux nombreuses demandes pour la logopédie, nous vous demandons de nous envoyer un mail avec vos coordonnées complètes afin de pouvoir plus facilement répertorier les demandes et vous y répondre le plus rapidement possible. 

Pour nous contacter : info@moveoclinic.be

enfant-logopede

Wat doet een logopedist?

In eerste instantie kan de logopedist een volledige evaluatie uitvoeren om de stoornissen te bepalen, maar ook om de resterende behouden capaciteiten vast te stellen van taal, spraak en slikken. Vervolgens wordt een therapeutisch programma opgesteld, o.a. op basis van de wensen van de patiënt en zijn prioriteiten. Dit programma kan bijvoorbeeld traditionele oefeningen van naamgeving, herhaling, lezen, begrip, evocatie en PACE bevatten. Maar ook situaties aanbrengen en indien nodig ook een coaching voor de acceptatie van de aandoening of het handicap.

Wanneer een logopedist raadplegen?

De logopedische sessies worden vergoed door de mutualiteit. U moet hiervoor eerst de toestemming van de adviserend geneesheer van uw mutualiteit verkrijgen.
Bijgevoegd zijn de te verstrekken documenten :

  • Het behandelverzoek is ingevuld en ondertekend door de logopedist
  • Het voorschrift van het gezondheidsonderzoek, ondertekend door de gespecialiseerde arts
  • Het gezondheidsonderzoek verstrekt door de logopedist
  • Het behandelvoorschrift ondertekend door de gespecialiseerde arts
  • Afhankelijk van de zich voordoende aandoening kunnen aanvullende documenten nodig zijn (IQ-test, enz.)

Praktische informatie over logopedie

Sinds 01/01/2019, in het geval van verplichte verzekering, de tarieven INAMI zijn :
Logopedische beoordeling: 32,20 € / 30 min ( 3 tot 5 x 30 min)
Logopedische nascholingen: 23,60€/30min. ; 47,40€/60min.
Une consultation de bilan dure environ 30min et coute 33€. Prévoyez 3 à 5 séances pour établir un bilan complet.
Een logopedisch revalidatieconsult duurt ongeveer 30 minuten (24 €) of 60 minuten (47 €).

Uw logopedist in Molenbeek?

logopède molenbeek laura

Bourtembourg Laura

Uw logopedist is beschikbaar om uw mondelinge en / of schriftelijke aandoeningen voor volwassenen of kinderen te behandelen. Ze is beschikbaar en luistert naar uw zorgen. Ze ontvangt je voornamelijk op zaterdag in het Moveo Clinic Center. 

Hoe contact opnemen met een logopedist?

Suites aux nombreuses demandes pour la logopedie, nous vous demandons de nous envoyer un mail avec vos coordonnées complètes afin de pouvoir plus facilement répertorier les demandes et vous y répondre le plus rapidement possible. 

Pour nous contacter : info@moveoclinic.be

NL